Tilbud om sommerskole
Orkland kommune

Sommerskole skal være et tilbud for elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen hvor de får en arena til faglig, sosiale og kulturelle aktiviteter samt faglig påfyll i skolens sommerferie 2021. Kommunen kan inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger, leirskoler osv. Tilbudet kan også benyttes i samarbeid med eksterne aktører såfremt anskaffelsesregelverket er ivaretatt.


Tilbudet skal være gratis for elever. Tilbudet skal i sin helhet gå til å dekke utgifter knyttet til nytt sommerskoletilbud, eller et utvidet tilbud. Tilskuddet kan ikke benyttes til å finansiere eksisterende lokale tilbud om sommerskole.

De som gir tilbud om sommerskole må kunne fremlegge følgende informasjon ved en rapportering
  • Antall nye tilbud om sommerskole som har blitt opprettet
  • Antall eksisterende tilbud om sommerskole som har blitt utvidet
  • Antall elever som har deltatt på sommerskole totalt - herav hvor mange elevplasser er finansiert av tilskuddet
  • Antall elever fordelt etter alderstrinn
  • Andre instanser kommunen har samarbeidet med
  • Hvordan sommerskolen har bemannet

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent