Skjema for innspill til revidering av kommuneplanens arealdel (1560)
Tingvoll kommune

Dersom et obligatorisk felt ber om informasjon som ikke er relevant for innspillet, skriv "Ikke relevant" i feltet.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke