Søknad om skyss ved farlig skolevei
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet skal brukes dersom du vurderer skoleveien til ditt barn som farlig, og ønsker skyss fra hjemmet til skolen. 

Skjemaet gjelder for skoleskyss i Harstad kommune.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke