Søknad om skyss ved farlig skolevei
Harstad kommune

Dette skjemaet skal brukes dersom du vurderer skoleveien til ditt barn som farlig, og ønsker skyss fra hjemmet til skolen. 

Skjemaet gjelder for skoleskyss i Harstad kommune.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke