Refusjon av fritidskort (KF-699-FK)
Kristiansund kommune

For at Kristiansund kommune skal utbetale refusjonskravet ditt, må du opprette en bruker på kristiansund.friskus.com og hent ned fritidskort for ditt barn. Det må sendes en søknad per barn du ønsker refusjon for. Les mer om dette her: www.kristiansund.kommune.no/fritidskortet

NB: Den som søker refusjon må være samme navn som bruker som henter ned fritidskortet. Navn på barn må også være samme som på fritidskortet.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke