Innsyn i personopplysninger (KF-636-1833)
Rana kommune

Ås kommune benytter Kommuneforlaget som leverandør for elektroniske skjema.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke