Ekstraordinært aktivitetstilskudd
Askøy kommune

·       Tilskuddsordningen skal få fart på kultur- og idretts livet på Askøy etter en periode med færre aktiviteter og mindre oppslutning som følge av koronaviruset.

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av ønsket effekt av aktiviteten som settes i gang. Skriv også noen linjer om hvordan aktiviteten er tenkt å bli fulgt opp videre.

 

Søknadsfrist : 20. mars 2022

·