Barnehage og SFO - Søknad om tilpasning av oppholdstid ifm samfunnskritiske funksjoner (4218)
Iveland kommune

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

Når barnehager, skoler og skolefritidsordninger er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid skal barnehage- og skoleeiere sørge for et tilbud til barn og elever under 12 år, som har minst én forelder ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon eller andre kritiske virksomhetsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen avutbruddet av covid-19.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke