Bosteds- og familieskjema for oppdatering av Fedje og Folket
Fedje kommune

Det er nå under arbeid en ny og oppdatert digital utgave av gårds- og ættesaga Fedje og Folket, og det planlegges utgivelse høsten 2022. Ved å sende inn skjemaet gir du/dere samtykke til at opplysningene blir lagt ut i den digitale boka på internett, der boka fritt kan leses. Ved spørsmål og innspill ta gjerne kontakt med forfatter Arvid Skogseth, tlf: 99532439 eller på e-post: arviskog@online.no.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke