Test av sprinkleranlegg - søknad
Trondheim kommune

Kommunens bestemmelser for uttak til sprinklertest er vist i VA_Norm Trondheim kommune, Pkt 5.A.6 og Sanitæranlegg for Trondheim kommune Del 2, T-12


Planlagt sprinklertester bestilles senest kl 12:00 fire virkedager før planlagt test.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke