Meld fra om utrygt skolemiljø (3005)
Drammen kommune

Nytt regelverk lovfester nulltoleranse mot mobbing. Det er innført en aktivitetsplikt som forplikter skolen til å forebygge og stoppe mobbing.

Les mer i brosjyren Trygt skolemiljø og på nettsiden nullmobbing.no.

Du kan melde om mobbing og/eller dårlig klassemiljø.

Skjema sendes til skolens ledelse, som vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke