Meld fra om utrygt skolemiljø (3301)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Nytt regelverk lovfester nulltoleranse mot mobbing. Det er innført en aktivitetsplikt som forplikter skolen til å forebygge og stoppe mobbing.

Les mer i brosjyren Trygt skolemiljø og på nettsiden nullmobbing.no.

Du kan melde om mobbing og/eller dårlig klassemiljø.

Skjema sendes til skolens ledelse, som vil ta kontakt med deg så snart som mulig.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent