Kulturmidler (KF-402-5423)
Karlsøy kommune

Lag og foreninger er en bærebjelke i kommunens kulturliv. Karlsøy kommune ønsker gjennom tildeling av kulturmidler å stimulere til et mangfoldig kulturliv der frivillighet og inkludering står i sentrum. Tilskuddsordningen skal bidra til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv, til beste for Karlsøy kommunes innbyggere. Tiltak for barn og ungdom prioriteres.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Karlsøy finner du på kommunens hjemmeside. 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke