Klage til miljøretta helsevern Indre Sogn (4640)
Sogndal kommune

Ønsker du å sende inn ei klage til miljøretta helsevern, må saka først være forsøkt løyst saman med eigar/den som forårsaker klageforholdet. Det er ikkje mogleg å nytte dette klageskjemaet dersom det ikkje er gjort. Ta eventuelt kontakt med sakshandsamar i miljøretta helsevern for å diskutere forholdet. Kontaktinformasjon finn du på heimesida.

NB! Eventuelle vedlegg må vere i PDF-format.

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Sjå òg vår fråsegn om tilgjenge
Samtykkje