Tilskudd til treningsleie - Leiekontrakt (3005)
Drammen kommune

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan søke tilskudd for deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne. Kriterier og vilkår for tilskudd: Tilskudd til treningsleie .

Drammen kommune behandler søknadene i løpet av april og midlene utbetales i mai. Følgende vedlegg skal følge søknaden:

•Kopi av leiekontrakter (hvis dere har flere leiekontrakter, så skal disse legges samlet i én PDF-fil). 

•Timeplan som viser hvem som trener hvor i hvilke perioder. Mal kan benyttes, og må fylles ut og legges ved. Vi anbefaler at dette gjøres før du fyller inn skjemaet da du kan få tidsavbrudd ved for lang innaktivitet. Hvis egen timeplan-oversikt vedlegges, så må denne gi lik informasjon som timeplan-malen.

            Malen laster du ned her.

•Kopi av fakturaer som viser hva det søkes tilskudd om og i hvilket tidsrom leien gjelder. Alle fakturaer skal samles i én PDF-fil. 

•Kopi av bekreftelse som viser at fakturaen er betalt (kontoutskrift/kvittering/betalingsbekreftelse). Alle kontoutskriftene/betalingsbekreftelser/kvitteringer skal ligge samlet i én PDF-fil.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent