Forespørsel om kontakt for å låne hjelpemidler fra Hjelpemiddellageret, Kristiansund kommune (1505)
Kristiansund kommune

Her kan du sende en forespørsel for å bli kontaktet om å låne hjelpemidler fraHjelpemiddellageret i Kristiansund. Informasjonen i dette skjemaet bruker vi for åkunne gi deg hjelp raskere. Hvilke hjelpemidler du har behov for avklarer vi påtelefon. Når du har sendt inn henvendelsen vil du bli kontaktet i løpet av en uke. 

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent