Tilskudd til treningsleie - Fakturering av enkelttimer (3005)
Drammen kommune

Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan søke tilskudd for deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne. Kriterier og vilkår for tilskudd: Tilskudd til treningsleie

Drammen kommune behandler søknadene i løpet av april og midlene utbetales i mai. Følgende vedlegg skal følge søknaden:

•Utfylt Excel-fil 'MAL Oversikt fakturering per time'. Første ark merket med EKSEMPEL i Excel-filen viser eksempel for utfylling og det er lagt inn merknader som beskriver utfyllingen. Filen skal lastes opp i Excel-format. 

        Malen finner du her.

•Kopi av fakturaer som det henvises til i utfylt excel-fil. Alle fakturaer skal samles i en pdf-fil. 

•Kopi av bekreftelse som viser at fakturaen er betalt (kontoutskrift/kvittering/betalingsbekreftelse). Alle kontoutskriftene/betalingsbekreftelser/kvitteringer skal ligge samlet i én PDF-fil.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent