Tilskotsordning for idrett og fritid (4036)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet blir sendt elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptekne av at løysingane våre skal ta hand om personvernet ditt så godt som mogleg.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje