Søknad om skadefellingsløyve på hjort
Askøy kommune

Kommunen kan i enkelte tilfeller gi tillatelse til skadefelling av hjort for å avvergeskade på blant annet avlinger, skog eller annen eiendom 
til landbruksforetak med næringsmessig drift og i noen få andre tilfeller. Det vil ikke bli gitt skadefellingstillatelse på grunn av hjorteskade på vanlig hustomt.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent