Tilskot til deltakelse i faste fritidsaktivitetar for born og unge - Søknad om (KF-835-FK)
Sogndal kommune

Informasjon

For søknad om tilskot til utstyr og reise/transport/måltid ved cup/leir er det sett ei maksgrense på 2500 kr.

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Sjå òg vår fråsegn om tilgjenge
Samtykkje