Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneigedom (KF-234)
Fyresdal kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje