Parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing - klage (KF-283)
Drammen kommune

Dette skjemaet sendes elektronisk til kommunen.

Svaret på henvendelsen får du i Altinn. Les mer om å motta svar digitalt.

Ved 30 minutters inaktivitet i skjemaet vil skjermdialogen lukkes og du må starte utfyllingen på nytt.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent