Henvendelse til kommunen (KF-327)
Heim kommune

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke