Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding (KF-273)
Valle kommune

Vi gjer oppmerksom på at barn som har plass i kommunal barnehage vil miste denne om SFO-plass innvilgast

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje