Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-299)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptatt av at våre løsninger skal ivareta ditt personvern på best mulig måte.

Dersom du tidlegare har avslutta utfylling av dette skjemaet utan å sende det inn, kan du fortsetje der du gav deg ved å skrive inn referansenummeret du fekk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje