Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-299)
Bardu kommune

For at søknaden skal kunne behandles, må legeerklæring samt passfoto/bilde vedlegges søknaden. Dette gjøres på skjemaets siste side, etter at all annen informasjon er fylt inn.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke