Utsleppsløyve
Fyresdal kommune

Vi tilbyr nå våre brukere elektroniske skjema i kommunens portal.Dette håper vi kan forenkle din hverdag i forhold til skjemaer og søknader til kommunen.

Du beveger deg fra side til side ved hjelp av "Neste- og Forrige" -knappene nederst i bildet, eller ved å bruke navigasjonsmenyen til venstre (ikke bruk "Frem- og Tilbake"-knappene i verktøylinjen) der denne er tilgjengelig. Enkelte av feltene i skjemaet har kontrollfunksjoner, som for eksempel felt for e-post adresser. Hjelpetekstene til det enkelte spørsmålet vises automatisk når du setter pekeren i det aktuelle feltet. Ønsker du nærmere  informasjon om tjenesten, finner du dette på våre hjemmesider.

Skjemaet/søknaden med utfylte opplysninger blir ikke sendt før du har klikket på "Send"-knappen. Søknaden sendes da elektronisk over til kommunenes postmottak og registreres i journalsystemet.

Hvis du ønsker å avbryte utfyllingen, og fortsette ved en senere anledning, får du opplyst en referansekode. Ta vare på dette og legg det inn i feltet nedenfor, og du kommer tilbake i skjemaet der du sist valgte å avslutte. Oppgir du din e-post adresse får du også tilsendt en kopi av søknaden. Vi anbefaler at du gjør dette, og oppbevarer denne som kvittering for den informasjonen du har lagt inn.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Sjå òg vår fråsegn om tilgjenge
Samtykkje