Klage på ilagt parkeringsgebyr og kontrollsanksjon (KF-339)
Sogndal kommune

NB! Eventuelle vedlegg må vere i PDF-format.


Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje