Ledsagerbevis for funksjonshemmede (KF-110)
Nesna kommune

Passbilde av den funksjonshemmede må legges ved på skjemaets siste side. I tillegg må bekreftelse fra lege / miljøarbeider ettersendes per post.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent