Ledsagerbevis for funksjonshemmede (KF-110)
Storfjord kommune

Passbilde av den funksjonshemmede må legges ved på skjemaets siste side. I tillegg må bekreftelse fra lege / miljøarbeider ettersendes per post.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke