Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)
Leirfjord kommune

Søknaden må være innsendt innen 1. mai. Salg til forbruker er bare lovlig i perioden 27. - 31. desember, jf. forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §§ 9-2 og 9-4.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent