Fyrverkeri - handel og lagring
Masfjorden kommune

Søknaden må vere innsendt innan 1. mai. Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. - 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff §§ 9-2 og 9-4.

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Sjå òg vår fråsegn om tilgjenge
Samtykkje