Fakkeltog - melding om (TK-106)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Start utfylling av skjemaet ved å lese og samtykke i personvernerklæringen.

Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på neste side for å få en papirversjon.

Vilkår ved fakkeltog:

  • Ved arrangement i Midtbyen forutsettes at City Manager kontaktes
  • Gjennomføring av arrangementet forutsetter godkjenning fra andre aktuelle instanser
  • Før toget starter, må det informeres om nødvendig avstand mellom fakler og personer
  • Toget, og stillestående folkemengde, må ha god avstand til bygninger
  • Det må benyttes fakler som er minst mulig gnistdannende
  • Faklene må ikke benyttes ved sterk vind
  • Ved avslutning av arrangementet må faklene slukkes fullstendig og oppsamles forsvarlig (i ubrennbart fat e.lign.)
  • Det forutsettes at arrangementet blir gjennomført på en sikker måte, jfr. forskrift om brannforebygging §3 Generelle krav til aktsomhet
  • Sikkerhetsansvarlig må medbringe mobiltelefonen under arrangementet
  • Vi ber om at det utvises ekstra varsomhet ved fakkeltog som går gjennom områder med tett trehusbebyggelse.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke