Barnehage - Permisjon og oppsigelse (KF-121)
KF - Forenkler offentlige tjenester

Dette skjemaet sendes elektronisk direkte til kommunen. Vi er opptatt av at våre løsninger skal ivareta ditt personvern på best mulig måte.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke