Eigenmelding ved fråvere (KF-801-4611)
Etne kommune

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Samtykkjeerklæring.

Samtykkje