Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Vestre Toten kommune

Jeg / vi bekrefter at opplysningene vi sender inn i dette skjemaet er riktige. Jeg / vi forstår at opplysningene kan bli kontrollert hos offentlige myndigheter som Skatteetaten og Folkeregisteret.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke