Ragna Bliksetløkken/Sofie Dragers fond - Søknad om midler

I følge statuttene kan styret gi støtte til barn og ungdom i Vestre Toten kommune. Aldersgrensen er 18 år (Kan fylle 18 år det året det søkes i.) Tiltakene kan være miljøforandring, utplassering, ledd i behandling eller samarbeidstiltak hvor det er aktuelt med både profesjonelt og frivillig engasjement, spesielle tiltak for funksjonshemmede eller stimulerende og praktiske tiltak for barn og ungdom med tilpasningsvansker.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke