Byggesak - anmodning om forhåndskonferanse (TK-116)
Trondheim kommune

Fra 2021 må du betale et gebyr for forhåndskonferanser. Se priser for Plan- og bygningsstjenester punkt B15.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke