Byggesak - anmodning om forhåndskonferanse (TK-116)
Trondheim kommune

 Start utfylling av skjemaet ved å lese og samtykke i personvernerklæringen.

Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på neste side for å få en papirversjon.

For at du skal få noe utbytte av konferansen må kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon vedlegges denne anmodningen. Alternativt kan bilder som viser eksisterende situasjon vedlegges. Byggesakskontoret anbefaler derfor at man har dette klart før man går videre.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke