Byggesak - anmodning om forhåndskonferanse (TK-116)
Trondheim kommune

Fra 2021 må du betale et gebyr for forhåndskonferanser. Se priser for Plan- og bygningsstjenester punkt B15.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent