Kunnskapsprøven om alkoholloven / Etablererprøven for serveringsvirksomhet (TK-197)
Trondheim kommune

Vi gjør oppmerksom på at det grunnet tilpasninger i forbindelse med korona, vil være færre tilgjengelige plasser til prøvene enn normalt.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke