Fyrverkeri - leie av grunn til oppskyting (TK-232)
Trondheim kommune

Egen søknad skal sendes Trøndelag Brann- og redningstjeneste, som må godkjenne tiltaket.

Kart med avmerket oppskytingsplass og godkjent sertifisering må legges ved søknaden.

Kopi av søknaden vil bli sendt Politiet i Sør-Trøndelag.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke