Innmelding av rådsmedlem (TK-247)
Trondheim kommune

Start utfylling av skjemaet ved å lese og samtykke i personvernerklæringen.
Hvis du ikke har mulighet til å levere skjemaet elektronisk kan du klikke på utskriftsikonet øverst til høyre på neste side for å få en papirversjon.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent