Trondheim seniorråd - Søknad om midler (TK-251)
Trondheim kommune

Det kan søkes støtte til: helsetiltak (ulike typer trening og aktiviteter for eldre), sosiale tiltak
(kursvirksomhet, tilstelninger og turer med program), velferdstiltak (transport, besøksordninger etc.)

Søknadsfrist: 1. mars

Vi gjør oppmerksom på at midler kan bli forlangt tilbakebetalt ved manglende rapportering/regnskap.
Årsberetning og revidert regnskap skal vedlegges søknaden.
Søknader som innkommer etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke