Lekeplass - Søknad om tilskudd (KF-466)
Rindal kommune

For Rindal kommune gjelder dette skjemaet også tilskudd til nye tiltak i mindre anlegg/områder for idrett og nærmiljøaktivitet.

Before you give personal information over Internet, you have to agree with a disclaimer. Consent form.

Consent