Beregning av uttak til sprinkleranlegg og tilgjengelig slokkevann (TK-177)
Trondheim kommune

I dette skjemaet kan du

  • Be om beregning av uttak til nye sprinkleranlegg
  • Be om kontrollberegninger av vannmengder for eksisterende sprinkleranlegg
  • Be om beregninger av tilgjengelig slokkevann for brannvesenet

Det skal søkes for alle sprinkleruttak som er større enn 10 liter / sekund.

Kommunens bestemmelser for uttak av sprinklervann er vist i VA_Norm Trondheim kommune, Pkt. 5.A.6 og Sanitæranlegg for Trondheim kommune Del 2, T-12.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke