Oppmelding praksiskandidater (KF-541)
Østfold fylkeskommune

Vi anbefaler deg å legge ved denne utregningen sammen med attester/dokumentasjon når du sender inn: Skjema for utregning av praksis

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke