Medlemsorganisasjoner i ØBUR - drifts- og aktivitetstilskudd (KF-578)
Østfold fylkeskommune

Fylkeskommunen og fylkesrevisjonen gis innsyn i tilskuddsmottakers regnskaper mv. og kan iverksette kontroll av om de oppgitte opplysningene er korrekte.

Feil innberettet informasjon vil få konsekvenser for tilskudd til organisasjonen

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke