Søknad om tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner (KF-369-01)
Østfold fylkeskommune

Søknadsfristen er 15. mars. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet. Reglementet finnes her: https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i47934078-cbc7-499e-80d8-8d9a138d5d0b/reglement-for-tilskudd-til-drift-av-funksjonshemmedes-organisasjoner.pdf


 Sammenslutningstilskuddet gis til sammenslutningsorganisasjoner/paraplyorganisasjoner.

 Alle andre kan søke om organisasjonstilskudd.

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke