Tilmeldingsskjema - fortrinnsrett til vg opplæring (KF-597)
Østfold fylkeskommune

Fylles ut av avgiverskolen innen 1. oktober
Gjelder søkere til fortrinnsrett (§§ 6-15, 6-17) til VG1 med søknadsfrist 1. februar

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet:

Referansenummer:

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke