Søknad om reservasjon av skoleplass (KF-610)
Østfold fylkeskommune

Jeg er inneforstått med, og samtykker til, at det i forbindelse med min søknad om permisjon og reservering av skoleplass innhentes og utveksles nødvendige taushetsbelagte opplysninger. Jeg vet at jeg når som helst kan trekke samtykket tilbake, helt eller delvis.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke