Søknad til kombinasjonsklasse
Østfold fylkeskommune

Søknaden med tilhørende dokumentasjon vil også være tilgjengelig for saksbehandlere i kommunene som har ansvaret for inntaket til kombinasjonsklassen.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke