Klage på skriftlig eksamenskarakter
Østfold fylkeskommune

Vil du klage på karakteren din? Husk at:

  • Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter
  • Du bør rådføre deg med en faglærer før du klager
  • Om du ikke har eksamensbesvarelsen din, ta kontakt med skolen der du avla eksamen
  • Du må klage innen 10 dager etter at du har fått karakteren, eller burde gjort deg kjent med denne (NB: Ved hurtigklagebehandling før sommeren er klagefristen kortere enn 10 dager)
  • Du får vite resultatet av klagen av skolen

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.

Samtykke